БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Девет години “Произведено в България”

На пресконференцията по повод откриването на деветото Национално изложение “Произведено в България” председателят на БТПП Божидар Божинов заяви, че появата и на други изложения за български стоки е положителен факт, който свиделства от една страна за увеличаване на ролята на браншовите организации, а от друга за нарастване на производството и предлагането, което е добре за потребителите и за пазара като цяло.

Изложението ще бъде официално открито на 21 ноември 2003 г. (петък) от 17:00 ч в централното фоайе на НДК.

По време на изложението БТПП организира кръгли маси по темите “Данъци 2004”, “Как да получите удостоверение за електронен подпис от БТПП”, “Външотърговско и митническо законодателство”.

Фирмите-участнички в изложението ще имат възможност да презентират своите продукти и директно по телевизия 7 дни, сутрин от 7:30 ч.

Back   HOME 14 ноември 2003 г.