БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Първа двустранна среща между Булпро и Макпро

На 11 ноември 2003 г. в Кюстендил се проведе първата двустранна среща между прокомитетите на България и Македония. В срещата взеха участие над 20 участниципредставители на гранични институции от двете страни, от фирмата Краун Ейджънс и SECI. Домакин на срещата беше търговско-промишлената палата от Кюстендил Приветствие към участниците направиха кметът на гр. Кюстендил д-р Людмил Стоянов и областния управител г-жа Десислава Паунова.

Участниците в срещата бяха запознати с резултатите от независимия мониторинг извършен от прокомитетите на 5 ноември 2003 г. На него беше установено, че средното време за преминаване на товарни камиони на граничен контрол на ГКПП Гюешево на излизане от България е 24 минути. По проект на Световната банка целта е това време да се сведе до10 минути на излизане и 30 минути при влизане.

Тревожен е фактът, че и след реконструкция на ГКПП Гюешево ще има само по едно платно за влизащите и едно платно за излизащите товарни камиони. При положение, че се очаква да се засилва трансграничното сътрудничество по този важен международен път както с Македония, така и с Албания, Косово и Черна Гора.

Като проблем на дискусията беше отразена липсата на сертификати за тегло на камионите и въвеждането на информация и плащане на таксите на Едно гише.

Представителят на българската Дирекция “Гранична полиция” информира за работата по въвеждане на Единен фиш на ГКПП Капитан Андреево. Положителен факт е, че и от двете страни на границата контролните органи работят на две смени, които се застъпват по едно и също време – в 8:00 и 20:00 ч. Екипите работят без почивки. Практически е възможно в часовете на смените да има прекъсване на контрола, но не повече от 10 минути.

В бъдеще предстои да стратира пилотен проект за обмен на електронна митническа информация, което ще улесни обработката на камионите.

В бъдеще се обсъжда и въвеждането на единен граничен контрол, което е най-радикалното и примливо за бизнеса решение.


Back   HOME 12 ноември 2003 г.