БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Кръгла маса "Логистиката в ЮИЕ"

Зам. председателят на БТПП Георги Чернев обсъди с председателя на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) Иван Петров възможностите за съвместно обучение в страната, свързано със спедицията и транспорта и участието на НСБС и Консултативния съвет на председателите на балканските спедиторски асоциации в кръгла маса на форума за Югоизточна Европа и в работата на Асоциацията на балканските палати (АBC).


Back   HOME 12 ноември 2003 г.