БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В Рим подписваме договор за създаване на зона за свободна търговия в ЮИЕ

На 13 ноември 2003 г. (четвъртък), в Рим министрите на икономиката и външните работи на балканските държави ще подпишат Пакт за създаване на зона за свободна търговия в Югоизточна Европа /ЮИЕ/.

Седем държави от региона ще сключат споразумение за постепенна либерализация на транзита на промишлени стоки и за премахване на митата върху селскостопанските продукти. Става въпрос за Албания, Босна, България, Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора. По този начин ще бъде формиран единен пазар, който със сигурност ще предизвика интереса на Европа и в частност на Италия. Проектът е по инициатива на италианския заместник-министър на промишлеността Адолфо Урсо, който го лансира в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. С подписването на официалния документ инициативата ще придобие конкретно измерение като едно от най-големите постижения на италианското председателство на ЕС. В интервю за в. “Стампа” Адолфо Урсо прогнозира, че новият общ пазар ще доведе до увеличаване на търговията с 30 на сто - до 40 млрд. долара, в сравнение с 27 млрд. долара в момента. Под ръководството на Италия седемте балкански държави сключиха двустранни спогодби за постепенно премахване на митата и митническите бариери, казва заместник-министърът. На въпрос защо се настоява за подписване на споразуменията точно в този момент, Урсо отговаря, че причините са както организационни, така и политически. Не трябва да забравяме, че на две от балканските държави - България и Румъния, предстои присъединяване към ЕС през 2007 г., казва той. С инициативата си Италия иска да избегне възможността двете държави да изгубят интерес към създаването на балканска зона на свободен обмен, след присъединяването си към общия европейски пазар, уточнява Урсо.

Back   HOME 11 ноември 2003 г.