БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се Петият Икономически форум за Югоизточна Европа

Проведе се най-силното до момента юбилейно Пето издание на Икономическия форум за Югоизточна Европа. На него бяха засегнати всички видове регионални пазари: енергетика, течни горива, газ, земя и т.н. Основна тема бяха границите, които разделят тези пазари. Този проблем беше подробно дискутиран на организирана от БТПП Кръгла маса "ГКПП - част от инфраструктурата".

На откриването форума участниците бяха приветствани от президента на Р България Георги Първанов и министър-председателя на Черна гора Милуш Джуканович.

В обръщението си президентът Първанов представи План от пет стъпки за изработване на стратегия за икономическо развитие на Югоизточна Европа:

Back   HOME 06 ноември 2003 г.