БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се заседание на Съвета на браншовите орагнизаци при БТПП

На Съвета на браншовите организации към БТПП, което се проведе на 22 октомври 2003 г., бяха обсъдени ролята и мястото на Съвета на браншовите организации към БТПП; необходимостта от промени в Статута на съвета. Отново, във връзка с искане на браншовата организация на кожарите, беше дискутиран данъчния режим за 2004 г. в т.ч. свалянето на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 на 5 000 лв. и задължителната регистрация на фирмите, осъществяващи търговска дейност.

От страна на генералния секретар на Българския съюз за митническо и външно-търговско обслужване г-н Иван Стойнев, беше предложено да се създаде Балканска асоциация на браншовите организации на митническите агенти в рамките на Асоциацията на балканските палати.

На заседанието се обсъди и участието на фирми от браншовите организации в Партенариат във Винченца (Италия) през месец ноември тази година.

БТПП предложи в новата сграда на Палатата в София, която ще бъде официално открита в началото на 2004 г., да бъдат осигурени работни места на браншовите организации, които ще имат възможност да ползват услугите на Палатата на място.

Съветът на браншовите организации при БТПП ще продължи да заседава регулярно всеки месец. На следващото заседание на Съвета ще се дискутират промени в правилника и в ръководството му.
Back   HOME 24 октомври 2003 г.