БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


НЦПО в системата на БТПП взе участие в "Регионалните дни на ученето" в Скопие

Националният център за професионално обучение в системата на БТПП взе участие в "Регионални дни на ученето през целия живот", които се проведоха в Скопие между 16 и 19 октомври 2003 г.

В мероприятието взеха участие представители от сектор образование за възрастни и продължаващо обучение на балканските страни, представители от Института за международно сътрудничество Бон, Германия, Пакта за стабилност, Световната банка, ETF, UNESCO Институт за образование, CEDEFOP, Cambridge University и др.

Заместник министрите на образованието от Югоизточна Европа подписаха декларация за изпълнение на поставените цели.

Националният център за професионално обучение направи презентация на тема "Дистанционно обучение за практиката" и участва със собствен щанд на изложението, на което бяха представени центрове за професионално обучение от всички балкански страни.
Back   HOME 22 октомври 2003 г.