БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписа споразумение за сътрудничество с
Международния център на търговските палати на регион Венете - Италия

На 20 октомври 2003 г. в БТПП се подписа Споразумение за икономическо сътрудничество с Международния център на търговските палати от район Венете - Италия ЧЕНТРО ЕСТЕРО. С подписването на споразумението двете организации потвърждават своята готовност за засилване на икономическото сътрудничество с фирмите от регион Венето, който е много активен в рамките по отношение на участие и реализиране на проекти по програми на ЕС. Регионът е силно развит в областта на индустрията с основна специализация текстил, обувно производство, хранително-вкусова промишленост, метал-механика, мебели и т.н.

До момента БТПП има 7 подписани споразумения за сътрудничество в областта на търговията с италиански региони, а от общо 9 080 регистрирани дружества с чуждестранно участие, 620 са италиански фирми (215 - със 100% италиански капитали, 356 със смесено участие и 49 представителства).

Back   HOME 20 октомври 2003 г.