БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписа обществен договор с черима кандидати за кметове на София

През изминалите две седмици Българската търговско-промишлена палата, заедно с Българската стопанска камара и Съветът на работодателите в България проведоха индивидуални срещи с кандидатите за кметове на София Стоян Александров, Васил Иванов - Лучано, Надежда Михайлова и Стефан Софиянски и подписаха с тях Обществен Договор.

Основното в договора е бъдещият кмет на столицата да се ангажира със създаването на Консултативен бизнес съвет към общината, който да регулира лицензионните режими и да съдейства за тяхното намаляване и облекчаване на процедурите, да работи за олекотяване на административните процедури чрез въвеждане на обслужване на "едно гише" в полза на българския бизнес. С подписването на договора кандидатите се задължиха при неизпълнение на посочените в документа отговорности доброволно да подадат оставка при евентуалното им избиране.

Идеята за изготвяне на обществен договор беше по инициатива на Палатата още на заседанието на Съвета на председателите към БТПП, което се проведе на 29 май в Русе, когато беше подписано и разпратено (на 16 юни) Обръщение към политическите сили (публикувано в Интернет страницата на БТПП и в брой 23 от 11 юни т.г. на изданието на БТПП "Инфобизнес").

В тази връзка беше създаден и Рамковият Обществен договор, който подписаха БТПП, БСК и СРБ. На 2 октомври трите работодателски организации "водени от желанието да окажат на местната власт в страната съдействие в реализацията на мерки, насочени към подобряване на икономическия климат в регионите подписаха Рамков Обществен Договор. Трите организации постигнаха споразумение да препоръчат на клоновете си в страната договора, който да бъде предложен за подписване на кандидатите за кметове в отделните общини на местните избори 2003 г. Клоновете ще работят координирано и съвместно за изпълнението на обществения договор."
Back   HOME 20 октомври 2003 г.