БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проблемите пред кожарската промишленост бяха обсъдени в БТПП

На 14 октомври 2003 г. БТТП проведе среща с представители на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост, на която бяха обсъдени мерки за пресичане контрабандния внос и митническите измами с кожени изделия и обувки.

Бяха коментирани необходимосттаот промени в законодателството; въвеждането на технически средства по ГКПП; изграждане на едининен информационен център и използване на информацията от съответните институции; въвеждане на бързи процедури по конфискуване на имущества и стоки; усъвършенстване на координацията между МВР (Граничана полиция, НСБОП, Икономическа полиция), Министерство на финансите, Агенция Митници, Следствието, Съда и прокуратурата. Контрабандата срива българската икономика и води до унищожаването на цели браншове, в т.ч. кожарската индустрия.

При тези условия е необходима политическа воля, изразяваща се в бързи действия от страна на държавните органи. Кожарската промишленост в лицето на нейния председател г-жа Соня Петкова даде мандат на БТТП да представлява интересите й и да ги отстоява на национално равнище.

По материали изпратени до БТПП от браншовата организация на кожарската промишленост
Back   HOME 20 октомври 2003 г.