БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БУЛПРО ще участва в Комитета по интегрирана митническа тарифа

При подготовката на Митническа тарифа 2004 ще бъдат включени и представители на бизнеса. БТПП ще бъде представлявана от съвета БУЛПРО, който ще включи в обсъждането браншовите организаци.

За целта на 27 октомври 2003 г. Агенция "Митници" учредява Комитет по интегрирана митническа тарифа. Комитетът ще разгледа предложенията за митните ставки и ще се произнесе по тях.
Back   HOME 17 октомври 2003 г.