БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Евро Инфо Центърът при БТПП осигурява участие на фирми в Партенариат в Италия

24-25 ноември 2003 г.

Евро Инфо Център-София набира фирми за участие в партенариата във Виченца, Италия. Предвижда се в него да вземат участие 150 фирми от регионите Венето в Италия и Централна Македония в Гърция, както и 300 фирми от страните-партньори по проекта – България, Германия, Италия, Люксембург, Румъния, Словакия, Испания и Холандия от следните 5 бранша – текстил, обувна промишленост, хранително-вкусова промишленост, информационни технологии, мебели/вътрешен дизайн.

В рамките на проекта се покриват следните разходи за 45 български фирми от горепосочените сектори – 4 нощувки, 2 обяда, 2 вечери, трансфери от летището до хотела и от хотела до панаирния комплекс. Участниците сами поемат транспортните си разходи.

Необходимо е представителите на фирмите, които ще участват в събитието, да знаят английски език.

Желаещите фирми могат да се регистрират on-line на web-страницата на проекта http://www.eu-border.net , като изберат “Business in Veneto (2003)”, следвано от “Registration”. В този раздел те могат да видят регистрираните до момента фирми от страните-участнички и типа сътрудничество, от който те се интересуват. След регистрирането на фирмата, представител на Евро Инфо Център-София ще се свърже с нея, за да провери данните й и да потвърди включването й в електронния каталог. Тогава фирмата може да заяви срещи с тези от регистрираните фирми, които представляват интерес за нея, както и да бъде потърсена от други фирми.

Евро Инфо Център-София организира групово пътуване със самолет на цена 350 Евро. За допълнителна информация, тел. 02/988 50 67 , факс 02/987 32 09, e-mail eic@bcci.bg, г-ца Ралица Атанасова.

Евро Инфо Център-София при БТПП е партньор в проекта BORDER (Border Regions Development and Economic Reinforcement), чиято цел е подпомагане на икономическото развитие и контактите между фирмите в граничните региони на страните-членки и страните-кандидатки за ЕС. Координатори на проекта са Евро Инфо Център-Венеция Местре към Регионалния съюз на търговските палати на региона Венето в Италия и Евро Инфо Център-Солун към Индустриалната федерация на Северна Гърция. Проектът предвижда организирането на два партенариата във Виченца, Италия на 24-25 ноември 2003г. и в Солун, Гърция на 17-18.05.2004г.

Back   HOME 15 октомври 2003 г.