БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Председателят на Асоциацията на търговските палати за
Централна Европа посети БТПП

На 14 октомври 2003 г. в БТПП се проведе среща между зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов и председателя на Асоциацията на търговските палати за Централна Европа Джан Карло Муркович.

На нея се дискутираха различните възможности за съвместна работа по проекти, по закон 84 на Италианското правителство както и проекти, лансирани по линия на Централната Европейска инициатива.

В тази връзка се набелязаха приоритетни теми, които да се включат в съвместни проекти и да се търси финансиране като: трансфириране на Италианския опит в създаването и развитието на индустриални паркове, професионално обучение на български предприемачи и др.

Обсъдиха се и различни въпроси по засилване ролята и съвместните дейности на Палатите в рамките на Централната Европейска инициатива.

 

Back   HOME 15 октомври 2003 г.