БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БУЛПРО консултира създаването на ПРО комитет в Молдова

В Молдова е изготвен проект за законодателство, регулиращо създаването на ПРО комитет. Това съобщиха представители на проекта "Улесняване на Търговията и Транспорта в Югоизточна Европа" (TTFSE), към който страната се присъедини наскоро. Търговско-промишлената палата на Молдова ще председателства новата организация. Присъстващият по покана на Световната банка при откриването на проекта представител на БУЛПРО отговори на въпросите на молдавската страна за структурата и дейността на ПРО комитетите.

TTFSE е регионален проект, в който участват 8 държави на Балканите. В рамките на компонента за улесняване на търговията, финансиран от правителството на САЩ, БУЛПРО като най-стария и активен ПРО комитет в Европа е регионален координатор на уебсайта www.ttfse.org , който предоставя на превозвачи и спедитори информация за процедурите по преминаване на границата при внос, износ и транзит. Извършено бе и обучение на националния уебсайт координатор.

ПРО комитетите са национални публично-частни организации, създадени по препоръка No4 на Комисията за улесняване на търговията (CEFACT) към Икономическата комисия на ООН за Европа. Мисията им е улесняване на преминаването на границите и внедряване на международните стандарти за улесняване на търговията и хармонизация на търговските документи на национално ниво. Дейността им в региона се подкрепя от Световната банка, Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI), Пакта за стабилност, Асоциацията на Балканските палати и Съюза на германските търговско-промишлени палати.

Back   HOME 10 октомври 2003 г.