БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-полски бизнес форум

Българо-полски бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Полската търговско-промишлена палата, съвместно с Търговския отдел при посолството на Полша у нас, се проведе в рамките на Международния технически панаир в Пловдив на 3 октомври 2003 г.

Във форума участваха 15 полски и 10 български фирми от областите: производство на машини, инструменти, полиестерни влакна, браншовете енергетика, електротехника, машиностроене, помпи, хидрофорни системи, вериги и оборудване за минно дело.

След участието си на Пловдивския панаир, на 4 октомври участниците в нея посетиха изложбата на БТПП в НДК – Интертекстил.

Полша заема трето място в стокообмена ни със страните членки на ЦЕФТА и 20-то място в общия стокообмен.

В структурата на българския износ, традиционни са следните стоки: вина, вермут, медикаменти, части за машини и апарати, кари, остатъци от производството на нишесте, профили от желязо, прежди и синтетични щапелни влакна и др.

За 2002 г., в сравнение с 2001 г., износът е нараснал с 12% - 4,3 млн.долара. За първите три месеца на 2003 г., износът нараства с нови 34%.

Структурата на вноса от Полша в предходните години традиционно се разпределя между каменни въглища, релси за ж.п. линии, месо от едър рогат добитък; медикаменти; товарни автомобили; оловни руди, стъклен амбалаж, пневматични гуми, хартия и картон и др.

За 2002 г., в сравнение с 2001 г., вносът спада с 10% - 9,7 млн.долара. За първите три месеца на 2003 г., вносът нараства с  52%

Общите полски инвестиции в България възлизат на 1,338 млн.долара. През изминалите 1998/99/00/01 г. не са направени нови такива. Последната значителна инвестиция е направената през 1997 г. инвестиция в МК "ОЛИВИЯ" АД на стойност 1,300 млн.щат. долара.

Back   HOME 06 октомври 2003 г.