БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


"Възстановяването на Ирак" - международно търговско договаряне
19-23 януари 2004 г., Кувейт

Създаденият към Българската търговско-промишлена палата Българо-ливански бизнес клуб организира участието на български фирми на първото международно търговско договаряне за възстановяване на Ирак, което ще се проведе в периода 19 - 23 Януари 2004, в рамките на Международния панаир Кувейт - Мишрев.

Възстановяването на Ирак през следващите пет години ще струва на международната общност над 100 млрд. долара като до края на 2003 г. ще бъдат инвестирани 20 млрд. долара за осигуряване на успешното стартиране на програмата за възстановяването на Ирак.

Има няколко причини, които изискват участието на български фирми в процеса на възстановяване: възможността за среща с купувачи и лица, взимащи решения от американски компании и министерства, които ще вземат участие в договарянето; създаване на нови делови връзки и контакти; запознаване с един пазар, поемащ всичко, което му се предлага, с производството на участниците; присъствие на мероприятие, където на едно място са събрани всички световни лидери и значими представители на международния бизнес; достъп до целия иракски пазар само в рамките на едно изложение.

Сектори, които ще бъдат застъпени на изложението са:

Краен срок за заявка за участие 30.11.2003 г.

Back   HOME 02 октомври 2003 г.