БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Основни проблеми
при преминаване на ГКПП "Капитан Андреево-Капъкуле",
обсъдени на среща на SECI Club Bulgaria

23 септември 2003 г , 19:30 ч, хотел МАКСИ, Симеоновско шосе 110 1. Видове проблеми. На ГКПП "Капитан Андреево-Капъкуле"има над 20 проблема и те са свързани с особености на граничния пункт; остаряла инфраструктура на ГКПП; остарели процедури, остарели технологии за контрол; икономически интереси (контрабанден внос); всякакав вид такси и други. Подходът при тяхното решаване трябва да е комплексен, защото решаването на едни проблеми е свързано обикновено с други, а частичното решаване не е в интерес както на двете държави, така и на бизнеса.

 2. Границата. Границата на България с Турция на Капитан Андреево представлява образно една фуния т.е камионите влизат през много платна и излизат през едно платно. Голямото запушване и съответно чакане от около 9 часа е предизвикано от посоченото по-горе стеснение на границата. Съществува предложение за построяване на второ платно. Тук проблемите са два: Второто платно няма да реши радикално проблема с чакането. Вместо 9-10 часа превозвачите ще чакат да влязат в България 5 часа. Освен това по българските закони трябва да се обяви процедура и да се спази закона за обществените поръчки, което е свързано с време и възможности за обжалване и протакане.

 3. Остаряла инфраструктура (МВР,МФ,МЗГ,МРРБ). Кабините за контрол на българска територия не са на нивото на кабините на камионите и понякога дори не са от страната на шофьора. Това налага шофьорите да слизат на всеки контрол от камиона и да вървят пеша до кабината на контрола. Този проблем може да бъде решен като българските кабини за контрол се повдигнат на нивото на кабините на камионите и се поставят от страната на шофьорите - например Контрол Дезинфекция. Инвестицията за поддигането на кабините е около 50 х.евро, строителството е лесно и може да стане за срок не по-голям от 3 месеца.

 4. Контрол Дезинфекция (МЗГ). При този контрол, който не съществува в Европа и някои го наричат "локвата" се извършва дезинфекция, която се счита за нецелесъобразна, когато в Турция няма епидемия. Ето защо предложението е да се запази съоръжението, но то да се използва само в случаите , когато има необходимост т.е. епидемия. В останалите дни камионите да преминават без този контрол, което ще намали запушването и съответно времето за преминаване през ГКПП.

 5. Контрол Кантар (МРРБ). Този вид контрол също е остарял. Страните от ЮИЕ подписаха през 1999 г Меморандум (приложение) една от неговите цели е да се избегне многократното мерене на камионите по границите. Вместо това те могат да пътуват с документ за тегло наречен Сертификат за тегло на камионите. Булпро е предложил да направи съответния проект на такъв документ. България и Турция могат да станат пилотните страни в неговото приложение, което ще намали запушването и съответно времето за преминаване през ГКПП.

 6. Остарели технологии (МВР,МФ,МЗГ,МРРБ). Отделните видове контрол трябва да се свържат в единна информационна система както на ниво ГКПП, така и на национално ниво. Само така ще се намали времето за многократно въвеждане на едни и същи данни за МПС и водача, за товара и други и от друга страна може да се осъществява по ефективна борба с контрабандния внос и митническите измами, ако в тази информационна система участват и данъчните и прокуратурата, патентно ведомство и съда. Предлага се също така да се свържат в една система граничния митнически контрол на България и Турция. Това може и трябва да стане като се свържат и останалите видове контрол и дори още по-ефективно е контрола да се извършва съвместно.

 7. Такси (МВР,МФ,МЗГ,МРРБ). В момента граничните контроли са определили такси, които са облечени в тарифи и закони. Всеки граничен контрол е към отделна институция и е независим от останалите контроли като определя и променя своите такси. Това поражда следните проблеми: никой не знае със сигурност колко общо и какви такси се събират. Това най-ясно се видя при срещата на двамата министри на транспорта на 29 август т.г. ; не може да се води обща национална политика в интерес както на бизнеса, така и на държавата за уеднаквяване на размера и вида на таксите. Бизнесът иска освен това таксите като цяло да намаляват и да се използват по предназначение- нещо в което се съмняваме. За да се реши този проблем трябва да се определят нови такси и това да стане в един отделен закон. Трябва освен това да се въведе парктиката за събиране на таксите на Едно гише. Това го направиха вече в Румъния. БТПП преведе този Закон и го даде на Гранична полиция. В България гранична полиция направи вече едномесечен експеримент на ГКПП Капитан Андреево като въведе Единен информационен фиш, което е крачка и към плащане на таксите на едно гише. Заплащането на таксите на едно гише ще намали запушването и съответно времето за преминаване през ГКПП и ще улесни превозвачите.

 8. Документи (МВР,МФ,МЗГ,МРРБ). Език и взаимно признаване на документите. В момента и от двете страни на границата се издават документи на съответния национален език. Това затруднява превозвачите от другата страна и трети лица. Предложението е всички гранични документи да се издават както на съответния национален език , така и на английски език. Необходимо е институциите на двете страни взаимно да си признават издадените документи и да не се налага последващи повторни контроли освен по-изключение.

 9. Търговски и транспортни документи (МФ). Част от стоките влизат в България от Турция с камиони наречени "карга" или "камионети" без или с недостатъчни документи. Този внос е част от контрабандния внос и митническите измами. По искане на българските производители митницата започна активен контрол на ГКПП , който предвижда 100 % контрол на границата и облагане с мита на стоки, за които няма надеждни доказателства, че са от турски произход.

 10. Визи (МВнР). Необходимо е да продължи процеса на улесняване издаването на визи както за превозвачите, така и за бизнесмените от Турция. За превозвачи и бизнесмени, които имат шенгенски визи българските консули да издават веднага български визи.

 11. Мониторинг (Булпро, Туркпро). Двата прокомитета извършиха първия независим мониторинг на Кпитан Андреево и Къпъкуле. Резултати от мониторинга - виж приложение ще се анализират в средата на месец септември т.г. Двата прокомитета изразиха готовност за постоянен - 24 часов мониторинг по всички проблемни въпроси свързани с преминаването на граничния пункт Капитан Андреево -Капъкуле съвместно с американски консултанти. Този мониторинг ще дава освен информация за времето на преминаване на граничните пунктове и полезна информация, която ще се качва онлайн в Интернет, което е полезно за фирмите, защото ще могат да следят движението на своите камиони.
Предложение: Поставените проблеми да се разгледат в Междуведомствения съвет по проблемите на ГКПП ( председателствува се от МВР) . В този съвет да участва и Булпро. МС да приеме мерки за отстраняване на пречките и решаване на проблемите на ГКПП.

Back   HOME 25 септември 2003 г.