БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Четвърта сесия на Българо-йорданската смесена комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество

На 24 септември 2003 г- се откри четвъртата сесия на Българо-йорданската смесена комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество.

От българска страна ръководител на сесията е заместник-министър Радослав Бозаджиев. Ръководител на делегацията и председател на йорданската част е г-н Фарук Ал-Хадиди, главен секретар на Министерството на промишлеността и търговията на Хашемитско Кралство Йордания.

Зам.-председателят на БТПП Георги Чернев приветства йорданската делегация и подари на г-н Хадиди книга, посветена на историята, свързваща българи и араби.

По време на четвъртата сесия на Смесената комисия /24 – 26 Септември/ ще бъдат подписани редица споразумения за усъвършенстване на договорно-правната база между Република България и Хашемитско Кралство Йордания и ще бъдат обсъдени перспективите за по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество.

Back   HOME 25 септември 2003 г.