БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе среща със заместник-министъра на икономиката Хаджиниколов

На 23 септември 2003 г. ръководството на Българската търговско-промишлена палата проведе среща със заместник-министъра на икономиката Димитър Хаджиниколов. Тя беше част от цикъл срещи, които Палатата осъществява с различните министерства за обсъждане на актуални проблеми на бизнеса в страната.

В рамките на срещата се обсъди сътрудничеството между СТИВ и организациите на бизнеса у нас. По този въпрос БТПП има готовност да осъществява постоянен двустранен информационен обмен на актуални данни с представителствата ни, включващ информация за състоянието на пазарите и стокообмена, която да достига до деловите среди у нас. Становището на Палатата е, че разработването на една съвместна информационна система ще съдейства положително по отношение на бизнесклимата у нас. В тази връзка е нужно е да се дефинират ясни критерии за оценяване на търговските ни представители.

Сред обсъжданите проблеми бяха пречките около държавната администрация и необходимост от уеднаквяването на изискванията към бизнеса, както и недостатъчното информирационно осигуряване. Важен въпрос е създаването на унифицирани документи в цялата страна по отношение на търговията и тяхното публично обявяване в Интернет за това къде какви документи са нужни. В това отношение БТПП създаде Информационно гише на предприемача, включващо лицензионните режими и отделните документи към предприемачите у нас. По този въпрос Палатата е в състояние да съдейства за създаването на централизирана информационна база данни, в която да бъдат включени всички тези изисквания.

Back   HOME 24 септември 2003 г.