БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Националният център за професионално обучение в системата на БТПП
направи презентация "Дистанционно обучение за практиката"
по време на "Дни на ученето през целия живот 2003" в НДК

За трета поредна година Националният център за професионално обучение в системата на Българска търговско-промишлена палата (НЦПО) взе участие в инициативата "Дни на ученето през целия живот - България' 2003 г.", които бяха открити на празника на София 17 септември.

НЦПО в системата на БТПП участва със собствен щанд на изложението, организирано пред централния вход на НДК. Участие взеха други центрове за професионално обучение, висши учебни заведения и техникуми.

На 18 септември от 14:00 часа в зала "Мати" на НДК, Националният център за професионално обучение ще направи презентация на тема "Дистанционно обучение за практиката".

В нея участваха представители на Съвета на лицензираните центрове за професионално обучение, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, бюрата по труда и др.

Целта на семинара бе да се открои необходимостта от дистанционната форма на обучение в контекста на "ученето през целия живот", да се обединят усилията на институциите, работещи по проблемите на професионалното обучение за изработване на критерии за лицензиране и оценка на дистанционната форма на обучение, предвид интересите на всички участници - центрове за професионално обучение, работодатели, работници и институции.

Back   HOME 18 септември 2003 г.