БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Участие в панаир Fruit Logistica 2004 чрез швейцарската програма SIPPO

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Швейцарската организация за подкрепа на вноса (SIPPO), предлага на български производители възможности за участие като изложители в панаири за потребителски стоки, провеждащи се в ЕО и Швейцария.

Условие за участие е желанието на изложителите да се включат в програмата за три последователни години. Подборът се извършва от експерти на SIPPO въз основа на попълнени въпросници, които можете да намерите на интернет страницата на БТПП (изтеглете оттук) или да получите от Вашата регионална палата.

Панаирно участие във Fruit Logistica 2004- Берлин, Германия, 05 - 07.02.2003

Проектът предвижда участие на производители на екзотични и тропически плодове и зеленчуци в групови щанд, съфинансиран от швейцарската програма.

Fruit Logistica е специализирано изложение за пресни и преработени плодове и зеленчуци, събиращо над 850 изложители от 45 страни с над 15 800 посетители, в т.ч. 95% професионалисти. Повече информация за панаира се намира в интернет на адрес: www.fruitlogistica.de .

  1. Швейцарският организатор поема следните дейности:
  2. Фирмите-участници поемат:
  3. Одобрените участници се задължават да осигурят за щанда лица с много добър английски или немски език за цялото времетраене на панаира и да предоставят на организаторите на поверителни начала информация за установените контакти и сключените по време на панаира сделки.
  4. БТПП предлага на одобрените участници подпомагане в митническото оформление на експонатите, издаване на АТА карнети, застраховки и резервирането на самолетни билети.

Срокът за подаване на анкетната информация е 30.09.2003 г.

За справки моля да се обръщате към:
Кремена Гочева
тел.: (02) 987 61 42
GSM: (088) 760 659
E-mail: infom@bcci.bg .
Back   HOME 16 септември 2003 г.