БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се обсъдиха здравословните и безопасни условия на труд

На 3 септември в БТПП Съвета на браншовите организации проведе кръгла маса, продиктувана от актуални въпроси, касаещи членовете на браншовите организации и на БТПП.

На нея БТПП изложи позицията си относно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и неговото влизане в сила от 1 януари 2004 г. или евентуално удължаване на гратисния период.

Обсъдиха се също така преговорите относно минималните осигурителни прагове за 2004 година. Сред темите бяха Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията, а по-конкретно знаците за съответствие "СО" и "Е" като по проблема докладваха експерти от дирекциите към Държавната агенция по стандартизация и контрол "Метрологичен надзор" и "Надзор на пазара".

След приключването на дискусията на дванайсетия етаж в сградата на Палатата беше открит нов офис, предназначен изцяло за ползване от Съвета на браншовите организации.

Back   HOME 5 септември 2003 г.