БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП стартира активен диалог със социалното министерстерство

На 4 септември 2003 г. от 14:00 ч. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между председателя на Палатата Божидар Божинов и министъра на труда и социалната политика Христина Христова.

На срещата в БТПП присъстваха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Цвета Нанова и представители на 10 бюра по труда в столицата. Това е първата работна среща на социалния министър с национално представена организация на бизнеса у нас. Дискусията беше по инициатива на БТПП и на нея бяха разгледани възможностите за стимулиране на диалог между социалните институции в области като: проучване и планиране на потребностите на работодателите от нови работни места; обучение по здравословни и безопасни условия на труд; износ и внос на работна сила и др. Акцент беше поставен върху професионалното обучение и възможностите да се отделя повече внимание на предприемачеството. От 2002 г. към БТПП е създаден Националнен център за професионално обучение, който e единственият български учебен център, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет и разполагащ с клонова мрежа в цялата страна.

В момента в БТПП членуват 42 888 фирми които формират 57% от броя на заетите лица в страната.

Back   HOME 5 септември 2003 г.