БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Засилен интерес от турски фирми към инвестиции в
хранително-вкусовата промишленост и земеделието

На 27 август 2003 г. 25-членна Турска бизнес делегация, придружаваща зам.министъра на земеделието г-н Ведат Узунлу посети Българската търговско-промишлена палата и беше приета от г-н Цветан Симеонов, зам.председател. Делегацията включваше и председатели на пет Търговско-промишлени палати в Турция - Съюз на търговските палати и стокови борси на Турция - Анкара, Търговска палата - Къръкале, Търговска палата - Сърнак , Промишлена палата - Анкара, Егейска регионална палата на индустрията.

По време на срещата бяха обсъдени нови възможности за разширяване на българо-турското икономическо сътрудничество, а именно:

Back   HOME 28 август 2003 г.