БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписва споразумение с Търговско-промишлената палата на Русия

 На 1 септември 2003 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала VI етаж на БТПП ще бъде подписано Споразумение за укрепване и разширяване на сътрудничеството между председателя на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов и председателя на Търговско-промишлената палата на Руската Федерация Евгени Примаков.

Половин век БТПП и ТПП на Русия имат установено сътрудничество. За последните 12 месеца БТПП е организирала 3 бизнесделегации в Москва и регионите на Русия със съдействието на търговската палата на Русия. До момента в Палатата членуват общо 891 фирми с руско участие.

За бизнесмените от девте страни все още съществуват трудности по отношение на визовия режим, митническия контрол, в това число транзита на стоки, нелегално производство в Русия на стоки с български търговски марки, също така недоброто взаимодействие между банките и застрахователите от двете страни, чести промени във външнотърговския и митническия режим на Русия, сложни процедури за сертифициране на вносни стоки.

За периода 1992 - септември 2002 г. общият размер на преките руски инвестиции у нас е 205.9 млн.щ.д., което нарежда Русия на 9-то място сред основните инвеститори в България.

Стокообменът с Русия формира около 10% от общия стокообмен на България, с което Руската Федерация заема едно от основните места сред външнотърговските ни партньори.

През последните години българският износ за Русия бележи рязък спад. Стокообменът с Русия формира значително отрицателно салдо за България, чийто размер е около 1 млрд.щ.д. и варира в зависимост основно от стойността на внесените горива от Русия.

Back   HOME 15 август 2003 г.