БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Мониторинг на граничния пункт Капитан Андреево-Капъкуле

На 8 август 2003 г. в 11:00 ч. Булпро и Туркпро, с подркрепата на администрациите на двете страни, за първи път ще направят независим мониторинг на граничния КПП между България и Турция Капитан Андреево-Капъкуле.

Мониторингът е в изпълнение на Меморандума, подписан на 9 юли т.г. в БТПП между двата прокомитета. В продължение на 4 часа ще бъде засечено времето за пребиваване както на българската, така и на турската част на ГКПП.

Ще бъде обсъден въпросът за отделянето в отделен коридор от 11 август, от страна на българската митница, на така наречените камионетки, които внасят стока в България, най-често без всякакви търговски документи. На камионите с ТИР карнети ще се предоставят останалите коридори. Тази стъпка е по искане на Туркпро.

Булпро и Туркпро ще поставят въпроса за премахването на Арката, т.е. умишлено създаденото стеснение между двата гранични пункта, което отдавна е символ на разединението и не отговаря както на новите политически отношения между двете страни, така и на засилените бизнес контакти и отлични отношения между търговско-промишлените палати от двете страни.

На 1 септември 2003 г. Булпро и Туркпро отново ще проведат мониторинг с цел да установят как ще се прилага изискването за внос на стоки в България срещу представянето на търговски документи. В тази връзка Булпро разчита на Туркпро и Турската търговско-промишлена палата да окажат съдействие като заверяват съответните търговски документи и изпращат по електронен път необходимата информация. 

Back   HOME 8 август 2003 г.