БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП и Индустриалната камара на Италия
у нас подписаха Споразумение за сътрудничество

Българската търговско-промишлена палата и Италианската търговска камара в България подписаха Споразумение за съвместно сътрудничество на 6 август 2003 г. Целта на споразумението е да осигури по-широко сътрудничество на предприемачите от Италия с партньори от България чрез регионалните структури на Палатата. Основните акценти в него са: намиране на потенциални бизнес партньори; организиране на съвместни панаири, изложения, семинари и други мероприятия; работа по проекти на Европейско и национално ниво и т.н.

Президент на Италианската търговска камара в България е г-н Марко Монтеки, който е в България от 1997 година и е издател на първото българо-италианско списание "Куриер Италия България", което от септември ще бъде официален печатен орган на камарата.

Италианската търговска камара в България е създадена като "Асоциация Италия България" през 2000г. и се превръща в търговска камара през май месец тази година.

През септември камрата ще представи молба, за да бъде официализирана от Министерството на Производствената дейност в Италия.

До момента БТПП има подписани 8 споразумения с партньрски организации в Италия, от които 4 са с търговски палати. Регистрираните италиански предприятия са общо 574. Италия е вторият по големина търговски партньор на България от страните от Европейския съюз. Тя е на първо място в българския износ и на второ във вноса ни. През 2002 г. се наблюдава нарастване на вноса от Италия с по-бързи темпове от това на износа за Италия (в сравнение с 2001 г. вносът е нараснал с 24.9%). През 2002 г., към Италия е насочен 15.2 % от българския износ, а 11.3 % от българския внос идва от Италия. Увеличението на износа спрямо същия период на 2001 година е 7.2%. През 2002 г. стокообменът между България и Италия бележи увеличение с 5.5% спрямо предходната година.

Back   HOME 5 август 2003 г.