БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Преговори на браншовите организации със синдикатите

БТПП създаде в своята страница в Интернет рубрика "Социален диалог"

На него е поставена получената от браншовите организации информация за хода на преговорите между тях и синдикатите.

Към днешна дата (17 юли 2003 г.) , е постъпила информация от 9 от общо 69 браншови организации, т.е. 13% са браншовите организации са изпратили информация. От тях 3 са посочили, че не са в процес на преговори със синдикатите по сключването на браншови колективни трудови договори.

БТПП продължава набирането на информация и нейното публикуване. По този начин се цели прозрачност на процеса и неговото подпомагане.

Back   HOME 17 юли 2003 г.