БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БУЛПРО и ТУРКПРО подписаха Меморандум с мерки за
ограничаване на контрабандния внос между двете страни

На 09 юли 2003 г. Съветът Булпро към БТПП и турският прокомитет Туркпро подписаха Меморандум, в който се предлагат редица мерки, свързани с контрола на ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле.

Характерно за всички мерки е, че: не изискват пари и инвестиции за да бъдат решени; ще доведат до увеличаване на стокообмена между България и Турция; ще се намали времето за преминаване на ГКПП; ще се опростят процедурите на ГКПП; ще се намали контрабандния внос и митническите измами; ще се увеличат приходите в бюджета; ще се намали корупцията на ГКПП; ще се увеличи значително транзита през България; ще се стимулира развитието на инфраструктурата на ГКПП, на магистралата Оризово-Капитан Андреево, респективно София- Ниш и др.

Какво представлява събирането на таксите на едно гише ?

Събирането на таксите на едно гише е идея, по която Булпро активно работи през последните две години. Това означава извършването на различните видове контрол на ГКПП като дезинфекция, ветеринарен контрол, контрол на Агенция Пътища, мерене на теглото камиони и други без да се събират такси на мястото на контрола от отделните институции, а само да се отбелязва от тях на хартиен носител или по електронен начин чрез компютри в мрежа, че контролът е извършен. На края на ГКПП, след като всички необходими контроли са извършени, да се съберат необходимите такси наведнъж. Тази проста мярка означава край на многократното плащане; край на размяната на пари по неизгоден курс, край на издаването на фалшиви документи и ощетяване на бюджета.

Гранична полиция започна преди по-малко от месец експеримент, на ГКПП Капитан Андреево и Кулата, по въвеждането на документа Единен фиш. Целта на този експеримент е да се събере достатъчно информация за времето на всеки един контрол и за паричните потоци. След това ще се извърши анализ и ще се продължи с въвеждането и на заплащането на едно гише на края на ГКПП.

Булпро предлага мониторинг, бързо и евтино софтуерно решение за довършване на работа по електронното въвеждане на събиране на таксите на едно гише и експериментиране под наблюдение на Булпро на Капитан Андреево.

Какво представлява Сертификата за тегло на камионите ?

През далечната 1999 г. министрите на транспорта в ЮИЕ подписаха Меморандум за разбирателство за улесняване на международния автомобилен транспорт на стоки в региона на ИСЮЕ.(този меморандум е публикуван в ДВ бр.80 от 1999 г.)

Целта на този меморандум е с активното участие на прокомитетите да се въведе в употреба документ наречен Сертификат за тегло на камионите. Притежавайки този сертификат транзитно преминаващите камиони през балканите няма да бъдат мерени на кантарите на всяка граница по два пъти и да губят пари и време. Меренето трябва да е по изключение и селективно. В момента меренето отнема време и струва пари. Булпро има просто и ясно предложение за бързо решаване на този въпрос и е готов да го предложи в МРРБ и МТС.

Какво представлява уеб страницата www.ttfse.org ?

На тази страница с подкрепата на американското правителство и на световната банка се публикува информация на английски език, която касае всички тези и други търговски и транспортни проблеми в страните от ЮИЕ. Булпро е администратор на тази страница. Министерствата са подписали меморандум с Булпро за подаване на информация. Все още е проблем с подаването от някои министерства на информация, а от други тя не идва регулярно и на английски и едно по активно участие на представители от МИ, МФ, МЗГ, МВР, МВнР само ще бъде от полза за бизнеса в региона. Страницата служи за прозрачност и за катализатор на процесите по промяна в икономическия климат на Балканите и във всяка отделна страна.

Както беше посочено решаването на всички тези проблеми, не изисква инвестиции и пари, а само политическа воля както на българското правителство, така и на останалите. Тези мерки българското правителство може да предприеме и едностранно като даде добър пример на останалите балкански правителства.

Булпро направи немалко заедно с Агенция Митници по ограничаването на контрабандния внос и митническите измами.

В продължение на по-малко от една година се проведоха четири срещи по този въпрос организирани от Булпро - три в София и една в Русе. На всички срещи участва Агенция митници, представители на Краун Ейжънс и на г-н Ковачев - съветник на премиера.

Резултатът от срещите е положителен. Със съвместни усилия бяха идентифицирани проблемите. Тези проблеми бяха обсъдени и на две срещи между българска и турска митница и на среща на Булпро- Туркпро на 3 юли 2003 г.

Важен срок в Меморандума е 30 август 2003 г. След тази дата няма да се допуска повече внос в България без съответните търговски документи. За да се избегне тяхното фалшифициране и най-вече посочване на занижени митнически стойности търговските документи трябва да бъдат заверени от съответната търговско-промишлена палата, същата ще изпраща и информация в електронен вид до митниците. Тази информация е важна особено за вносителите на стоки чрез "карга" от Турция.

За Ваша информация браншовите организации от леката промишленост присъстваха и подкрепиха 100 % подписването на Меморандума.

Подписаният меморандум е предпоставка за решаването на проблемите на ГКПП, но не и панацея. Ето защо се надявам с усилията на всички администрация, браншови организации и медии да се опитаме да решим въпросите посочени в него, което е в интерес преди всичко на българския бизнес т.е. на икономиката на България.

 

По този повод, на 11 юли 2003 г. (петък) от 10:00 ч. в зала III етаж на ул. Парчевич, 42 Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на дружествата от леката промишленост организират пресконференция по въпросите, посочени в подписания Меморандум.

Back   HOME 09 юли 2003 г.