БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представител на Seven Partners посети БТПП

На 7 юли в БТПП се проведе среща между зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов и представителя на Seven Partners г-жа Мартина Длабажова.

Посещението на г-жа Длабажова е във връзка с европейския проект "ARGE 28" за подпомагане развитието на малките и средни предприятия в Италия. По линия на проекта през ноември тази година се планира провеждане на еднодневна презентация на България пред заинтересовани представители на италианските бизнессреди, в която да вземе участие и БТПП.

По време на срещата между двете страни бяха договорени възможни бъдещи участия на италиански фирми в панаирите и изложенията, организирани от Палатата, и по специално мебелното изложение. Съществуват също така потенциални възможности за разработване на бъдещи проекти с Евро Инфо Центъра и Арбитражния съд към Палатата.

Back   HOME 09 юли 2003 г.