БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


О Р Г А Н И З И Р А
Е З И К О В И К У Р С О В Е Н А В С И Ч К И Н И В А
З А А Н Г Л И Й С К И И Н Е М С К И

отговарящи на новите изисквания на единна Европа за нива на владеене на чужди езици в професията.

Европейските езикови сертификати TELC представляват система от езикови изпити, разработени въз основа на Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа. Това са изпити, които сертифицират езиковите умения и са гарант за езикова подготовка в дадена професия.

Европейските езикови сертификати са от изключителна важност за желаещите да кандидатстват за работа в чужбина, за всички, които завършват професионални гимназии или за тези, които притежават езикови умения в различна степен, но нямат необходимия документ, който да ги доказва точно и да бъде официално признат у нас и в чужбина.

Системата TELC е съобразена с изискванията на Съвета на Европа към езиковата компетентност през ХХІ - и век тя

Изпитите TELC проверяват не абстрактните познания по граматика или литература и култура на съответния език, а конкретната способност езикът да се използва във всекидневието и в професията.

Тези стандарти разделят езиковата компетентност на шест нива - три основни ( базисно, средно и професионално ) с по две поднива - А1, А2, В1, В2, С1 и С2.

Разработени са подробни описания на уменията, които трябва да притежава положилият изпит за всяко от шестте нива.

Внимание!

Подготовката за изпитите не представлява преподаване на граматика и лексика на дадения език, а запознаване с формата на изпита и упражнения за автоматизиране изпълнението на дадени типови задачи за определено време!

Записване за подготовка за изпитите от 16.06.2003 г.

  1. Преминаване през входен тест за определяне нивото на знанията, както и за насочване към броя на часовете, необходими за подготовка
  2. Група за подготовка за съответните нива се формира при набиране на не по-малко от 8 кандидати
Курсовете включват от 15 до 120 часа подготовка + пробен изпит.
Заявките за явяване на изпит могат да се правят в офиса на НЦПО - гр.София, ул.Парчевич, 42, ет.12.
Една заявка за явяване на изпит се счита за окончателно подадена, когато се заплати сумата за съответния курс. Подадени заявки без да е извършено плащането по банков път не се считат за реално потвърдени.
Банкова сметката на НЦПО:
1000 388 618, банков код 200 800 23, ОББ АД, кл. Фр.Нансен.
Заявки спират да се приемат един месец преди обявената дата за явяване на изпит, тъй като се изпращат в централата на WBT във Франкфурт/Майн - Германия.

Заплатената за явяване на изпит сума не се възстановява на кандидата, в случай, че не се е явил на изпита.
Цени на курсовете:
15 часа обучение 30 лв.
30 часа обучение 50 лв.
45 часа обучение 65 лв
60 часа обучение 90 лв.
100 часа обучение 145 лв.
120 часа обучение 175 лв.

Изпитни сесии и цени

Изпитните сесии за Европейските езикови сертификати се провеждат два пъти в годината - пролет и есен. При наличие на по-голям брой желаещи за явяване на изпит, може да бъдат договорени допълнителни дати.

Цени за явяване на изпит за Европейски езикови сертификати

А1 немски и английски език 35.00 лв.
А2 немски и английски език 55.00 лв.
А2+ немски език на работното място 60.00 лв.
В1 общ английски език 75.00 лв.
В1/В2 специализиран английски език
(хотелиерство и ресторантьорство;
технически английски)
80.00 лв.

Забележка:

При набиране на достатъчно кандидати изпитите могат да се организират и провеждат не само в София, но в Благоевград, Монтана, Пловдив и Варна.

Моля, желаещите да вземат участие в езиковите курсове да се обадят в:

Back   HOME 09 юли 2003 г.