БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Среща на БУЛПРО и ТУРКПРО в БТПП

На 9 юли (сряда) от 14:00 ч. в БТПП ще се проведе третата среща между представители на Булпро и Туркпро.

На нея ще бъдат коментирани въпроки, които бяха обсъдени на състоялата се на 3 юли среща в Одрин между двата прокомитета. Двете страни ще обсъдят и проект на Меморандум.

От българска страна участие в срещата са потвърдили представители на Агенция Митници, МВнР, Асоциация на превозвачите АЕБТРИ, Асоциация на леката промишленост и други.

МЕМОРАНДУМ
от двустранната среща ТУРКПРО-БУЛПРО
Одрин, 03.07.2003

Втората двустранна среща между Булпро и Туркпро , проведена на 3 юли 2003 г. в Одринската търговско-промишлена палата, премина при много добра организация от страна на Туркпро. В срещата взеха участие над 50 участника - виж Списък на участниците. Бяха обсъдени редица важни и за двете страни въпроси.

 1. Двата прокомитета изразиха готовност за постоянен и независим мониторинг по всички проблемни въпроси свързани с преминаването на граничния пункт Капитан Андреево -Капъкуле съвместно с американски консултанти.
 2. Двата прокомитета поддържат въвеждането на плащането на граничните такси на Едно гише и Сертификата за тегло на камиони като обсъждани многократно в SECI PRO и договорени в Меморандум от 1999 г между министрите на транспорта в ЮИЕ необходими мерки за улесняване на търговията и транспорта. От българска страна БУЛПРО докладва за пилотен проект за проверка на времето за пресичане на границата чрез въвеждане от гранична полиция на Единен фиш ( хартиен носител- виж приложение). За 1 месец този проект се провежда на граничните пунктове Кулата и Капитан Андреево. След това българската страна ще направи анализ на резултатите и ще обсъди компютъризирането на работата свързана с плащането на едно гише . Булпро ще изпрати превод на български език приетия в Румъния закон № 599 от 6 ноември 2002 г за плащане на едно гише на гранична полиция и останалите заинтересовани български власти за информация. Също така, Булпро информира, че има писмо от МРРБ за дейности по въвеждането на сертификат за тегло. На този етап Булпро очаква да бъде включен като участник в работната група от българска страна. Пред вид тези дейности и подкрепата, изразена в писмо на д-р Ерхард Бусек, координатор на SECI, до премиера на Бългаиря, БУЛПРО се ангажира да подпомага намирането на технически решения за намаляване времето за преминаване на ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле.
 3. Необходимост от прилагане в двустранната търговия на препоръчани от CEFACT Женева документи като: митническа декларация, фактури и сертификати за произход и други. Търговско-промишлените палати на двете страни да заверяват оригиналните фактури и да изпращат информация по електронен път за заверените фактури и тяхното съдържание до митниците на двете страни с копие до другата палата. Палатите да издават и сертификати за произход на стоките. Митниците на двете страни да използват информацията за предотвратяване на търговия без придружаващи надеждни документи и осъществяване на контрабанден внос и на митнически измами със занижени стойности. Двете митници да си разменят и помежду си информация в електронен вид за преминаващите стоки през границата. Извършването на митнически контрол въз основа на съпровождащи търговски документи ще доведе до облекчаването на контрола и до намаляването на случаите не контрабанда и митнически измами.
 4. Двата прокомитета подкрепят идеята за осъществяване на съвместен граничен контрол на ГКПП Капитан Андреево -Капъкуле в т.ч. гранична полиция, митница и др.
 5. Двата прокомитета подкрепят идеята за еднократно мерене на камионите на ГКПП Капитан Андреево -Капъкуле като за целта се признава издадения документ за измерване от кантара на едната или друга страна.
 6. Граничните власти да предприемат мерки за осъществяване на дезинфекция, контрол и заплащане на таксите без слизане от превозните средства т.е. да се подобри технологичната дисциплина с цел намаляване на времето за преминаване на границата.
 7. С цел максимално намаляване на времето за обработка на ТИР камионите, двата прокомитета подкрепят идеята за използването на ТИР коридорите само за обслужване на ТИР камиони. Камиони, които не използват ТИР карнет да се обработват на отделен коридор. Камиони, които нямат необходимите търговски документи (митническа декларация, фактура, сертификат за произход и други) да се обработват при специален и засилен контрол. За тези камиони да се даде краен срок до 30 август 2003 г за преустановяване на превозите без търговски документи.
 8. На камиони преминали през ренген от турска страна да се поставя стикер със знак R. По този начин да се облекчи и намали контрола от българска страна.
 9. Имайки предвид, че Турция не е рискова страна за България да продължи работата по облекчаване на процеса за издаване на визи за турски за превозвачи и бизнесмени, които за първи път посещават България след представяне на документ покана от заверена от търговско-промишлените палати в рамките на обявените срокове от българска страна: 24 часа. Булпро предлага този срок да се намали и визи да се издават веднага на лица, които вече са посещавали България или имат шенгенска виза при представяне на покана заверена от търговско-промишлените палати. В последствие тези визи да се издават на самия граничен пункт. На лица, които имат дълготрайни контакти с България и институции като Булпро и търговско-промишлените палати да се издават многократни визи по предложение на търговско-промишлените палати.
 10. БУЛПРО и Туркпро ще започнат работа по пилотен проект на CEFACT Женева за внедряването на електронните документи на ООН (UneDocs) . Информация за хода на този проект ще бъде публикувана и на регионалната уебстраница за улесняване на търговията и транспорта www.ttfse.org.
 11. Транспортната дестинация Капъкуле-Капитан Андреево - Пловдив - София - Калотина - Ниш - Белград - Загреб е от висок приоритет за БУЛПРО и разчитаме на партньорството на турската страна.
Back   HOME 09 юли 2003 г.