БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Министърът на икономиката на Заарланд, Германия, подкрепи сътрудничеството с БТПП

Използването на опита на германския модел за дистанционно обучение за подпомагане на средното съсловие и развитието на туризма бяха основните теми по време на срещата между председателя на БТПП Божидар Божинов и министърът на икономиката на провинция Заарланд д-р Ханспетер Георги, която се проведе на 1 юли 2003 г.

Д-р Георги е бил инициатор на създаването на учебния Интернет портал на Съюза на германските търговско-промишлени палати /DIHK/, изграден от заарландска фирма, който се ползва от всичките 82 германски палати. Министърът изрази подкрепата си за сътрудничество с БТПП и Националния център за професионално обучение в системата на БТПП в тази област. Сертификатите, идздавани от германските търговско-промишлени палати, са документ за качество на професионалното обучение.

По време на разговора бяха обсъдени развитието на сътрудничеството между български фирми и фирми от Заарланд в областите машиностроене, поддоставки за автомобилната индустрия, металообработка и др., които са традиционно силни браншове както в България, така и в Заарланд. Д-р Георги покани българските участници на Международния туристически панаир ITB, който ще се проведе в Берлин през април 2004 г., да се срещнат с представените на изложението фирми от Заарланд.

На срещата БТПП представи икономическия и инвестиционен климат в България и дейността на Палатата за подпомагане на бизнеса. Планира се обмен на практиканти между БТПП и ТПП на Заарланд. Припомняме Ви, че по-късно днес делегацията заминава за Варна, където ще се проведе контактна борса с около 60 фирми от региона, организирана от Търговско-промишлената палата - Варна в Зала "Пресцентър" на Фестивалния комплекс от 10:30 до 16:30 часа.

По данни на Министерство на икономиката между България и Заарланд има положително търговско салдо като износът на България надвишава вноса близо 3,5 пъти. Забелязва се положителна тенденция в развитието на вноса на Заарланд от България. През 2001 г. той е бил 1, 46% от вноса на Германия, а през 2002 възлиза на 1, 77 %.
Back   HOME 01 юли 2003 г.