БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Дейността на Булпро през втората половина на 2003

На 24 юни 2003 г. в Рим се проведе редовната деветнадесета среща на прокомитетите от ЮИЕ.

От българска страна участие в срещата взеха Георги Чернев - зам.-председател на БТПП и председател на Булпро и Валентин Йорданов - търговски съветник към посолството на България в Рим. На 24 и 25 юни се поведе и срещата на бизнес консултативния съвет към Пакта за стабилност и SECI.

Световната банка даде висока оценка на дейността на Булпро през последните шест месеца. Стана ясно, че усилията на Булпро през втората половина на 2003 г. ще бъдат насочени към нов проект на ИКЕ на ООН за въвеждане на електронни документи в търговията. По този проект България е пилотна страна. Мотивите за избора на България са: опита на Булпро в прилагането на препоръките на CEFACT-Женева; приетия у нас Закон за електронния подпис; издаването на сертификати за електронен подпис от БТПП; създадената работна група с представители на отделни министерства за внедряване на препоръки на CEFACT свързани с електронната търговия и др.

Булпро ще работи за развитието на софтуера на страницата за улесняване на търговията и транспорта в ЮИЕ www.ttfse.org в часта за планиране на маршрутите за превоз.

Националният център за професионално обучение в системата на БТПП заедно с Булпро ще стартират до края на 2003 г. и първия пилотен проект за дистанционно обучение с платформи предоставени от Световната банка.

Създадена е нова страница на SECIPRO, в която Булпро ще има директен online достъп за поставяне на информация за своята дейност.

На 3 юли т.г. в Одрин предстои да се проведе тристранна среща на прокомитетите на България, Гърция и Турция. На нея Булпро отново ще постави въпросите за събиране на таксите на едно гише, сертификат за тегло на камионите и др.
Back   HOME 27 юни 2003 г.