БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Бизнес делегация от провинция Трентино - Италия ще посети България

Българската търговско-промишлена палата и Агенцията за насърчаване на търговията организират Българо-италиански бизнес-форум на 8 юли 2003 г. (вторник) от 11:00 до 18:00 часа в хотел "Принцес", зала Европа.

Целта на бизнес-форума е да даде възможност за провеждане на двустранни разговори и осъществяване на преки контакти между фирми от двете страни. Предвидено е разговорите да се проведат по предварително изготвен часови план, на базата на заявките на заинтересованите от участие български фирми, като всяка една среща ще бъде с продължителност макс. 30 мин. Срещите с фирмите ще текат паралелно, т.е. всяка италианска фирма ще разполага със самостоятелна работна маса.

Заинтересованите български фирми следва предварително да заявят своето участие като изпратят попълнена приложената регистрационна карта в срок до 27 юни 2003 г. Участието в кооперационната борса е безплатно.

За допълнителна информация:

Приложения:

  1. Заявка за участие в бизнес-форума
  2. Списък на италианските участници в делегацията
Back   HOME 27 юни 2003 г.