БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП ще издава референции за надеждност на фирми-вносителки от САЩ

БТПП има готовност да издава референция за надеждност на английски език, на база на фирмените финансови отчети, представени в Палатата. Това стана ясно на съвместен семинар, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Държавната банка на Съединените щати ”EX-IM” на тема “Финансиране на внос на стоки от САЩ”, който се проведе на 24 юни 2003 г.

Целта на презентацията беше да която информира балгарските организации и фирми за възможностите за кредитиране на вноса на стоки и услуги от САЩ.

За да отпусне кредит, ЕX-IM банк ще изисква от кандидатстващите фирми едногодишен или тригодишен счетоводен баланс. В тази връзка

Американската банка Ex-Im може да предложи на българските фирми, внасящи стоки и услуги от САЩ изключително добри условия за ползване на кредити. Срокът за погасяване на кредитите е обикновено от 5 до 7 години, а за медицинско оборудване и съоръжения за околната среда до 10 години. Схемите за погасяване на кредитите са изключително благоприятни.

В програмата за кредитиране са включени всякакви стоки и услуги.

Представителите на Ex-Im Банк ще дават и индивидуални консултации.

За повече информация по отношение на кредитите, отпускани от EX-IM , моля посетете страницата на адрес: www.exim.gov, а за отговори на конкретни въпроси се обръщайте към:
Margaret.Kostic@exim.gov
Efe.Commings@exim.gov

Back   HOME 26 юни 2003 г.