БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Геотехмин - консулт и инженеринг ООД беше сертифицирана от SGS

На 24 юни 2003 г. на Геотехмин - консулт и инженеринг ООД - гр.София официално беше връчен сертификат по ISO 9001:2000.

Фирмата беше сертифицирана от SGS - Yarsley след успешно приключване на проекта за разработване и внедряване на система за управление на качеството с консултантската помощ на Българо-баварския център по управление на качеството при БТПП.

Геотехмин - консулт и инженеринг ООД осъществява проучване, проектиране, строителство и ремонт на промишлени обекти, гражданско строителство; концесионни анализи; технико-икономически обосновки и ОВОС; геоложки и хидрогеоложки проучвания; недвижими имоти.


Back   HOME 26 юни 2003 г.