БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП организира конференция "Данъци 2004"

На 19 юни 2003 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:00 ч. Българската търговско-промишлена палата организира конференция на тема "Данъци 2004". Участие в нея ще вземат представители на: Съвет на браншовите организации към БТПП; Съюз на работодателите в България; Министерство на икономиката; Министерство на финансите; данъчни експерти.

За първи път, по инициатива на БТПП, в средата на годината се организира подобна дискусия. Целта е резултатите и решенията след нейното провеждане да бъдат представени пред Правителството и да се вземат предвид при изготвяне на данъците за 2004 г.

Темата данъци е част от темата за бизнессредата. БТПП работи постоянно по данъчната тема, както на национално, така и на регионално ниво (този месец Палатата изпрати фициално обръщение до парламентарно представените политически сили с кандидати за кметове и общински съветници с предложения от бизнеса). Вече повече от месец БТПП има становище по темата и то се обсъжда в рамките на Съвета на браншовите организации, като към него постоянно се получават и обсъждат предложения.

В становището, което ще бъда представено на участниците в Съвета за икономически растеж на заседание на 18 юни 2003 г., БТПП прави следните предложения: по закон за ДДС - намаляване срока на 15 дни и доброволна регистрация; ДДС кредит при износ на услуги; въвеждане на диференцирана ставка от 7% за фирмите от хлебната и млекопреработвателната промишленост; ЗКПО - намаляване на данъчната ставка на 15%; едноличните търговци да се облагат по ЗКПО, а не по ЗОДФЛ; патентните данъци да се уреждат в ЗКПО и др.

След приключването на конференцията, от 12:00 до 12:30 ч. ще се проведе пресконференция в конферентната зала на III етаж на ул. Парчевич, 42.

Back   HOME 18 юни 2003 г.