БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Мисия на Световната банка посети БТПП

На 11 и 12 юни 2003 г. в БТПП се проведоха двудневни разговори с представители на Световната банка.

Обсъдени бяха дейността на БУЛПРО, подаването на информация от държавните органи, участващи в проекта (Агенция Митници, МИ, ДВСК и др.) и нови услуги за бизнеса, които да бъдат предложени чрез регионалната уеб-страница www.ttfse.org. БУЛПРО предлага независим източник да подава в същата интернет страница online информация за влизащите и излизащи в страната камиони, за времето, за което те преминават граничните пунктове. Подобна информация съществува в интернет за контейнери и улеснява проследяването на произхода на стоките, логистиката на контейнерите и други.

В рамките на разговорите с представителите на СБ за пореден път беше поставен въпросът за заплащане на таксите на едно гише на ГКПП като възможност за намаляване на времето за преминаване и за увеличаване на приходите в бюджета. Булпро счита, че в рамките на два-три месеца може да се организира локална мрежа между институциите на един ГКПП и експериментално да се приложи събирането на таксите на едно гише.

Друга тема на разговорите бяха възможностите за въвеждане на дистанционно обучение и съдействието, което може да получи Националният център за професионално обучение в системата на БТПП от Световната банка, която избра центъра за съадминистратор на интернет страницата за дистанционно обучение www.gfp-dli.org
Back   HOME 18 юни 2003 г.