БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Учреден беше Испанско-български бизнес-съвет

На 10 юни 2003 г., по време на Българо - Испанския бизнес-форум, който се провежда в рамките на официалното посещение на краля на Испания Н.В. Хуан КАРЛОС, Българската търговско-промишлена палата и Върховният съвет на търговско-промишлените палати на Испания подписаха Протокол за учредяване на двустранен бизнес-съвет. Партньорите считат, че със създаването на Съвета, ще стимулират по-нататъшното разширяване на двустранните икономически връзки.

Бе договорено, през септември тази година испанска бизнес делегация да посети България , с цел провеждане на кооперационна борса. Делегацията ще бъде профилирана, като се очаква да бъдат включени фирми от областта на строителството и машиностроенето.

Върховният съвет на Испанските търговско-промишлени палати работи по-специална програма за интернационализиране дейността на малки и средни фирми, която се финансира от собствени и европейски фондове, като част от тези дейности ще бъдат насочени към България.

БТПП ще помести в уебсайта си на адрес www.bcci.bg регистрационна форма за регистриране на интереса на българските фирми за включване в работата на двустранния съвет, както и секторите които ги интересуват. Двустранният съвет ще бъде отворен за всички български фирми, които могат да се включват в отделни инициативи.

 Back   HOME 10 юни 2003 г.