БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Над 80 партньорски срещи се осъществиха на организирания от БТПП Българо-турски бизнес-форум

На 28 май 2003 г. в х-л “Хилтън” в София Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Асоциацията на младите предприемачи на Турция, организираха Българо-турски бизнес-форум.

Във форума участие взеха 27 български и 16 турски фирми от областите строителство, електротехника, метално производство, туризъм, тектил, хранителна промишленост.

Потенциалните партньори проведоха над 80 срещи.

Форума откри председателят на БТПП Божидар Божинов, който приветства младите турски бизнесмени с думите, че идват в приятелска страна и, че Турция и Гърция като търговски партньори са на първо място сред балканските страни.

БТПП поддържа идеята, че търговията межу България и Турция трябва да придобие стандартите на ЕС и бизнесорганизациите в двете страни заедно трябва да се справят с някои проблеми, като например: липсата на магистрала София – Анкара, по която превозвачите да се движат свободно; премианаването през ГКПП е затруднено и примитивно, защото обработката на данни е по различни стандарти, както и визовия въпрос. Сега на дневен ред е развитието и използването на модерните комуникационни средства. Палатата въведе нов информационен продукт в Интернет за оценка на инвестиционни проекти, както и услугата за използване на електронен подпис, който ще доведе до по-лесна обработка на документите, ще олекоти процедурите по издаването на документите.

Back   HOME 30 май 2003 г.