БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Среща между БУЛПРО и РОМПРО в Русе

На 28 май 2003 г. (сряда) от 13:00 ч. в залата на Община Русе, площад “Свобода” №6, ет. 3 Кръгла зала, прокомитетите на България и Румъния ще проведат съвместно заседание, на което ще бъдат обсъдени въпросите за събиране на таксите на ГКПП на едно гише и въвеждане на сертификат за тегло на камионите, съгласно Меморандум подписан и от България 1999 г;

Освен това ще бъде демонстрирани две нови уеб страници насочени към бизнеса и изготвени със съдействието на американското правителство и Световната банка: www.ttfse.org и www.gfp-dli.org.

Срещата се организира със съдействието на Русенската търговско-индустриална камара – регионална палата на БТПП.

Back   HOME 27 май 2003 г.