БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Електронният подпис - улеснение за българските фирми

БТПП е първата неправителствена организация, която получи правото да извършва дейност като регистриращ орган на електронния подпис. Това стана на 21 май 2003 г. със сключването на първото споразумение между Палатата и Информационно обслужване АД като доставчик на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис в България.

Електронният подпис е услуга, достъпна за всяко търговско дружество като единствено изискване е фирмата да пиртежава документи, утвърдени от Комисията по регулиране на съобщенията. При изпълнение на това условие в рамките на 30 минути ще бъде издадено удостоверение за електронен подпис (УЕП). УЕП може да бъде издадено на юридическо или физическо лице. Сертификатът има валидност една година, след което услугата може да бъде прекратена или подновена.

На 15.10.2001г БТПП сключва Договор за стратегическо сътрудничество с “Информационно обслужване” АД по създаване и изграждане на Инфраструктура на публичния ключ с национален обхват, както и разработка на концепция за съчетаване на идеите за e-Government и e-Chamber.

Българската търговско-промишлена палата, в която членуват над 42 000 фирми има голям интерес от подписването на споразумението с Информационно обслужване, защото електронният подпис ще позволи на фирмите:

Електронният подпис може да облегчи значително работата на данъчната и митническата администрация. Може да се използва за on line достъп до търговски и граждански регистри, за предоставянето на административни услуги за бизнеса и гражданите, за създаването на защитена мобилна комуникация, за дистанционно гласуване, социологически и маркетингови проучвания.

Електронният подпис ще направи възможно on-line плащане на данъци и такси, подаване на митнически и данъчни декларации, достъп до граждански и търговски регистри, дистанционно участие в лотарии, гласувания, обществени проучвания и др.

Инфраструктурата на публичния ключ дава базспорна гаранция за идентичността на комуникиращите страни, прави невъзможно фалшифицирането на документите, запазва тайната на комуникацията и превръща електронния документ в официален.

Back   HOME 21 май 2003 г.