БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП става регистриращ орган на електронния подпис в страната

На 21 май 2003 г. (сряда) от 10:30ч. в зала VI етаж на Българската търговско-промишлена палата ще бъде подписано споразумение между БТПП и “Информационно обслужване” АД, с което БТПП получава правото да извършва дейност като “Регистриращ орган” на електронния подпис в страната, както и да изгради мрежа на местно ниво в териториалните поделения на БТПП.

На 15 октомври 2001г. БТПП сключва договор за стратегическо сътрудничество с “Информационно обслужване” АД по създаване и изграждане на инфраструктура на публичния ключ с национален обхват, както и разработка на концепция за съчетаване на идеите за e-Government и e-Chamber. Решението на Комисията за регулиране на съобщенията от 27 март тази година да регистрира “Информационно обслужване” АД като доставчик на удостоверителни услуги може да се смята за рожден ден на електронното правителство.

Българската търговско-промишлена палата има интерес към възможностите за използване на електронния подпис, в която членуват над 42 000 фирми. Електронният подпис ще позволи на фирмите да подават дистанционно заявки за щрих-кодове, за сертификати за произход и за форс-мажорни обстоятелства, да подават годишните си счетоводни баланси, да попълват карнети АТА и да получават референции.

Електронният подпис ще направи възможно on-line плащане на данъци и такси, подаване на митнически и данъчни декларации, достъп до граждански и търговски регистри, дистанционно участие в лотарии, гласувания, обществени проучвания и др.

На събитието ще присъстват Ръководството на БТПП, представители на Информационно обслужване, НОИ, Комисия по регулиране на съобщенията, Алианц България.

Мануела Петрова
Пресцентър БТПП
Тел. 02/987 11 24
GSM 087 301 478
e-mail services@bcci.bg

Back   HOME 21 май 2003 г.