БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе среща за граничния контрол в страната

На 19 май 2003 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между Ръководството на БТПП, директора на Агенция Митници Асен Асенов и Морис Кембъл от Краун Ейджънс.

Срещата се осъществи по инициатива на БТПП и е във връзка с анкета, направена сред български фирми по проект на Световната банка за дейността на граничния контрол, в т.ч. митнически.

По време на дискусията беше обсъдена дейността на Светновната банка по проекта TTFSE, в т.ч. мемурандумът между Булпро към БТПП и Агенция Митници, както и обобщените резултати от анкетата направена за ГКПП, резултатите от която бяха представени в официално писмо до зам.-министъра на финансите Гати Ал Джебури и до посланиците на европейските страни у нас.

От страна на БТПП бяха изложени предложения относно контрабандния внос, АТА карнети, сертификати за произход, подаване на митнически декларации по електронен път и др.

В дискуята беше включено и предстоящата среща между Булпро и Ромпро на 28 май в Русе, където ще бъдат разисквани сертификатите за тегло на камиони и плащането на таксите на превозвачите на едно гише.

Back   HOME 19 май 2003 г.