БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-португалски бизнес-форум

Българската търговско промишлена палата и Асоциацията на индустриалците на Авейро-Португалия, организират на 9 и 10 юни 2003 г. Българо -Португалски бизнес форум. Същият ще се проведе в хотел Хилтон.

Предварителна програма

9 юни 2003 г. (понеделник)

10 юни 2003 г. (вторник)

Таксата за участие в бизнес-форума е 20 лв. (вкл.ДДС), която следва да се преведе по банковата с-ка на:

Приложено към настоящото ще намерите списък на португалската делегация, както и регистрационна форма за участие , която моля да попълните и изпратите обратно в БТПП до 6 юни т.г.

За допълнителна информация , моля обръщайте се към М. Танчева, тел. 988 34 82.
Back   HOME 15 май 2003 г.