БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се среща на браншовите организации към БТПП,
във връзка с проектът на Наредба за представителност на работодателските организации

На 10 май 2003 г. се проведе Съвет на председателите на Браншовите организации при БТПП.

Становището на браншовите организации е, че проектът за Наредба за представителност на работодателските организации не отговаря както на международни ангажименти, поети от страната, така и на вътрешното законодателство.

Наредбата в този вид не следва да се приема в Тристранен съвет, докато не се промени в съответствие с предложенията на браншовите организации.

Усилията следва да се насочат към приемането на Закон за браншовите организации и подписването на Национално споразумение за браншови колективни трудови договори, което да се обвърже както с промяната на Наредбата за представителност, така и с промените в Кодекса на труда.

Back   HOME 10 май 2003 г.