БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Официално представяне на новата информационна услуга
на БТПП Електронен пазар на инвестиционни проекти

На 12 май 2003 г. (понеделник) от 11:00 ч. в залата на III етаж на Българската търговско-промишлена палата, в навечерието на стартиращия на 14 май Български инвестиционен форум, организира пресконференция във връзка с най-новата информационна услуга на Палатата "Електронен пазар на инвестиционни проекти".

Целта на продукта, чието разработване се реализира с подкрепа на Корпоративна банка, е да съдейства за установяване на контакти между инвеститори и предприемачи. Услугата ще се предлага в режим on-line и ще дава възможност за: оn-line търсене и предлагане на инвестиционни проекти; оn-line оценяване на всеки нов проект; оn-line класиране на проектите и др.

Българската търговско-промишлена палата и Националният център за професионално обучение в системата на БТПП ще дават консултации по всеки въпрос, свързан с подготовката и реализацията проекти и инвестиции.

Участие в пресконференцията ще вземат:

Back   HOME 09 май 2003 г.