БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписа споразумение за създаване на Българо-румънски бизнес-съвет

Споразумение за създаване на Българо-румънски бизнес-съвет подписаха председателите на Българската и Румънската търговско-промишлени палати на бизнес-форум между двете страни, който се проведе на 14 април в резиденция "Бояна".

Ролята на съвета в двустранните икономически отношения между България и Румъния ще бъде да подпомага фирмите в осъществяването на партньорски бизнесконтакти, да работи за разрешаване на проблемите във външнотърговската им дейност. Съветът ще има представителства в Румънската търговско-промишелна палата и в БТПП.

В бизнес-форума, който беше официално открит с приветствия на президентите на България и Румъния Георги Първанов и Йон Илиеску, пристигнал у нас на официално двудневно посещение придружен от представители на румънските делови среди, взеха участие над 100 български и 18 румънски фирми. В рамките на мероприятието бяха проведени над 300 срещи между потенциалните партньори.

От 1991 г. до момента БТПП поддържа активно сътрудничество с търговската палата на Румъния. Двете организации активно участват в работата на Асоциацията на балканските палати (АВС), създадена по инициатива на БТПП през 1994 г., осъществяват обмен на офертна информация и актуална информация относно законодателството в икономическата област на двете страни.

В регистъра на БТПП са вписани 32 дружества с румънско участие, от които 6 със 100%, 9 смесени и 17 представителства.

В Румъния до момента действат над 330 дружества с българско участие.

През 2002 г. по данни на бъгарската статистика взаимния стокообмен между двете страни възлиза на 321 млн. щ. д., като износът на България за този период е 159 млн. щ. д., а вносът от Румъния 163 млн. щ. д. Румъния е на първо място в стокообмена на България със страните-членки от ЦЕФТА, на трето място със страните от ЮИЕ и на 11 място в общия стокообмен ан България. Спрямо 2001 г. общият стокоомен отбелязва известно увеличение - с 5, 6%.
Back   HOME 15 април 2003 г.