БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Предаване в БТПП на годишни счетоводни отчети за 2002г.

Българската търговско- промишлена палата уведомява своите членове, че във връзка с годишното счетоводно приключване на фирмите за 2002г. и в условията на чл. 37 от Закона за счетоводство, Палатата актуализира данните за своите членове с приемане на техните годишни счетоводни отчети.

Във връзка с горното, поканваме фирмите да се възползват от безплатната услуга – публикуването на годишните отчети, представени в електронен вид, на сайта на БТПП в Интернет.

При липса на електронен вариант и изразено искане от страна на фирмата, БТПП може със свой оператор да извърши въвеждане на финансовия отчет за публикуването им на ИНТЕРНЕТ-сайта на Палатата. За услугата следва да се внесе такса в размер на 30.00 лв. (без ДДС). Сумата може да бъде платена в брой в касата на БТПП или преведена по банковата й сметка No 1000308119, код 62196214, БУЛБАНК, София, площад Света Неделя, 7.

За повече информация – прочетете тук.

Молим изпращайте своите материали на адрес:
София 1058
Ул. Парчевич № 42
Българска търговско-промишлена палата
Отдел “Икономически анализи”
Или по E-Mail: ikontr@bcci.bg

Back   HOME 7 април 2003 г.